Vikinglotto: Draws every Wednesday

viking lotto izloze Ērtākais veids kā piedalīties visās izvēlētās skaitļu izlozēs! Spēlētājs veic abonēšanu vienreiz un piedalās katrā izlozē. Kupons tiek apmaksāts automātiski ar maksājumu karti pirms katras izlozes.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

KM C224e-20191007162231

4. Finãla izloze 4.1. Kvïšu numuru izlozes dienä vai tuväkajä darba dienä pëc kärtëjäs kvïšu numuru izlozes VAS "Latvijas Loto" pärstävis sazinäs ar trešäs izlozëtäs kvïts ïpašnieku pa norädïto telefona numuru vai, ja nav iespëjams sazinäties pa telefonu, tad nosüta elektroniskä pasta vëstuli uz …

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Latest Vikinglotto Results Online | theLotter

Sign in to like videos, comment, and subscribe. Sign in. Watch Queue Queue

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Latvijas Loto - YouTube

Spēlē savas iemīļotākās Latvijas loto spēles Superbingo, Viking Lotto, Eurojackpot, Keno, momentloterijas un citas! Viking lotto izloze - 20.04.2016. - Duration: 2 minutes, 41 seconds.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

KM C224e-20170614095539

viking lotto izloze plkst. 20:00 pëc Latvijas laika. Lairnëjušo skaitlu izloze notiek Hämarä, NorvëŠijä, un to organizë Sadarbïbas partneris - „Norsk Tipping" AS. Inimëjušo skaitlu izlozes vieta un Iaiks var tikt mainïti. 2.3. Laimëjušo skait!u izloze tiek päraidîta televïzijas kanälä LTV I kä izlozes ieraksts.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Viking lotto izloze - 09.03.2016. - YouTube

Živijo! Sem tvoj Vikinglotto. Tu lahko spremljaš novosti pri Vikinglottu, igri, v kateri zagotovljeni sklad za glavni dobitek Viking znaša 3 milijone in

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Latvijas Loto

Vikinglotto is the largest lottery of Latvia. Also Europeans love to participate in lotteries, and the Latvia Vikinglotto is a good example of this. Every Wednesday hundreds of people are incredibly excited because of the Vikinglotto draw. They all hope to win a big prize with their ticket numbers.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Vikinglotto | Vikinglotto - Loterija Slovenije

Izlozes Nr. Datums: Izlozētie skaitļi: Rezultāti: 300236: 11 15 18 24 36 37 + 8. Šeit: 300136: 01.01.2020

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Vikinglotto izloze - 10.01.2018. - YouTube

Kad notiek izloze, kur to var redzēt un kur var uzzināt laimējušos skaitļus? Vikinglotto izlozes notiek katru trešdienu Norvēģijā, Hāmarā, un to organizē Norvēģijas nacionālais loteriju uzņēmums Norsk Tipping.Latvijas spēlētāji izlozes ierakstu var noskatīties LTV1 katru trešdienu plkst. 21.10 uzreiz pēc …

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Latvijas Loto | Vikinglotto Rezultāti

The Vikinglotto is Europe’s first multi-national lottery, available in Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Slovenia, and Sweden. The lottery offers exciting jackpots and favourable winning odds. You can check your Vikinglotto results on this page at any time.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Latvijas Loto - YouTube

SESTDIENA, 04.01.2020 Izloze Nr. 300164. Laimējušie skaitļi. 1. Centrs. 52 16 66 24 17 70 28 65 18 11 75 20 31 26 33 51 69 39. 1. Rāmis / Centrs / Rāmis. 45 56 35 67 40 42 59 3 22 48 36 54 49 46 29 7 27 5 43 44 58 19 34 30 10 53 68. Bingo. 41 9 73 57 50 23.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Viking Lotto izlozes - YouTube

Latloto tagad arī internetā! Spēlē savas iemīļotākās Latvijas loto spēles Superbingo, Viking Lotto, Eurojackpot, Keno, momentloterijas un citas!

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Vikinglotto from Latvia - Loterij.online

To play, select six numbers from 1 to 48 and one Viking number from 1 to 8. You win prizes by matching your chosen numbers with those drawn, with the jackpot awarded to players who match all seven. Vikinglotto Results. The latest results are published here shortly after each draw takes place.

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Vikinglotto - Latvijas Loto

Spēlē EuroJackpot Lotto online un liek liksmi uz Loteriju lai laimēt Eiropas Jaunāko Jackpotu. Pērc biļetes tagad no Worlds Largest Independent Lotto(Pasaules lielākais neatkarīgais Lotto apgādātājs).

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert

Veröffentlicht unter | Kommentare deaktiviert